Vi hjälper människor och organisationer att utvecklas.

Det började på Ruts Hotell i Skagen, vi firade att vi hade känt varandra i trettio år.
Tankar på en gemensam verksamhet föddes. Våra vägar korsades redan under universitetsstudier
i Göteborg. Intresset för människor och utveckling förde oss samman. Alltsedan dess har vi följts
åt inom arbetslivet, drivna av tron på människans inneboende vilja att göra ett gott arbete och förmågan att finna svaret på sina egna frågor och utmaningar.

Den 1 september 2013 startade vår gemensamma verksamhet:

MELANDERBEXELL Human Business Development.

Vi erbjuder allt ifrån individuellt ledarstöd till globala verksamhetsutvecklingsprogram.

Vi tror på;

  • Människans förmåga att hitta svar på sina egna frågor och problem
  • Varje individs unika passion och drivkraft som ibland behöver hjälp att manifesteras
  • Att businessen utvecklar människan och människan utvecklar businessen, ett BÅDE … OCH
  • Både det lokala och det globala, både att den enskilda individen och organisationen i sin
    helhet är i samklang
  • Genuint ledarskap där du hittar ditt sanna jag, din egen ton, ditt eget personliga ledarskap,
    det finns inga mallar eller färdiga recept för framgång
  • Att vi alla är lika i grunden, har samma behov av att bli sedda och uppskattade för den vi är

Vi har båda en passion att jobba med utveckling av människor och organisationer.
Action Learning begreppet kom tidigt i vår väg. Att jobba med verkligheten! Och att vi alla sitter inne med svaret på våra egna problem, vi behöver bara få rätt frågor!