Vi hjälper människor och organisationer att utvecklas.

Ledningsgruppsutveckling

Har du en gång varit del i ett framgångsrikt team och upplevt kraften som finns där vet du hur det
känns när allt är möjligt och det inte finns några begränsningar i vad som kan åstadkommas.
Tydliga mål och ett klart formulerat syfte är startpunkten i vårt arbete. Därefter lägger vi tid på att
se varandras styrkor och hur dessa kan användas för att uppnå ett optimalt samarbete och en
utvecklande atmosfär.
Vi tror att både stöd och utmaning hör hemma i en väl fungerande grupp och med vår hjälp
kommer ni att kunna både utmana och stödja varandra och dessutom ha kul tillsammans.

Förändringsstöd för grupper

Arbetsgrupper och team har en viktig funktion i förändringsarbetet genom att stödja individen i att förstå, förutse och påverka vad som sker. Vi är certifierade i Förändringens Fyra Rum och genom-
för workshops som ger medarbetare och teamet ett gemensamt språk och kunskap att hantera förändring.

Teamutveckling

Att jobba i team kan ibland skapa oanade svårigheter och hinder. Vi är alla olika, har olika behov
och motiveras av olika saker. Som ledare av team och arbetsgrupper är det viktigt att förstå varifrån deltagarna kommer, vilken är deras startpunkt för samarbetet och vad vill de ha ut av att delta.
När gruppen ser sin egen process och sina egna reaktioner kan man ta ett stort steg emot att bli ett effektivt team där leverans i tid med rätt kvalitet inte bara är möjligt utan sker i ett tillfredställande
och motiverande arbetsklimat.
Vi har verktyg och metoder som kan hjälpa både etablerade och nya team att bli högeffektiva
och kul arbetsplatser.

Ledar- och chefsutveckling

Har du sett konsekvenserna av dåligt ledarskap? Då vet du också hur viktigt det är med ledare och chefer som förstår sina roller och kan hantera krav och förväntningar.
Vi genomför ledar- och chefsprogram på alla nivåer, från ”körkort” till fullfjädrat verksamhets-

utvecklingsprogram. Vi arbetar uteslutande med ledare och chefers dagliga frågor och verklighet, skapar förutsättningar för såväl att lära av varandra som att få tid till reflektion och framtidsplanering. Verksamheten blir bara så bra som sina chefer.