Vi hjälper människor och organisationer att utvecklas.

_90A3861 

Vi jobbar med verkligheten

Människor lär framför allt från sina erfarenheter i
konkreta och praktiska situationer. Vi anser att lärande och utveckling är som mest effektivt när man arbetar
med verkligheten, alltså med människors frågor och organisationens viktigaste utmaningar och processer.

Action Learning är vår metod som bygger på att människor arbetar och lär tillsammans; med hjälp av tydliga frågeställningar och öppen dialog hanteras
verkliga utmaningar och problem. Innovativa lösningar
tas fram och omsätts direkt i handling.

Vi använder bland annat det konsultativa arbetssättet
där kollegor hjälper kollegor och ”best practice” och ”transfer of skills” skapas.

Vi lär mer av det vi gör än det vi hör.

Vi arbetar med och är certifierade i följande
verktyg och metoder;

  • Förändringens Fyra Rum
  • HBDI (Hermann Brain Dominance Indicator)
  • MBTI (Myers Briggs Type Indicator)
  • TMS (Team Management System)
  • OPQ (Occupational Personality Questionnaire)
  • Belbin Team Roles
  • Lominger 360
  • Coaching, ICF (ACC)
  • Systemiskt konstellationsarbete
  • Barrett Values värderings- och kulturkoncept

 

VÅR FILOSOFI

Vi tror på individens inneboende kraft och förmåga
att finna svar på sina egna frågor.

Vi jobbar med verkligheten och erbjuder tid för erfarenhetsutbyte, reflektion och ny kunskap som
gör skillnad för verksamhetens resultat och framgångar.