Vi hjälper människor och organisationer att utvecklas.

LenaNYREDIGERADLena Bexell

lena.bexell@melanderbexell.com
+46705560731
Valebergsvägen 37
SE – 427 37 Billdal

CARINAREDCarina Melander

carina.melander@melanderbexell.com
+491735664016 eller +46709454860
Goldshausenerstrasse 15
DE – 85417 Marzling (Munich area)

 

 

 

 


 

Lena Bexell

Lena har lång erfarenhet både i ledande HR befattningar och som internkonsult inom Volvo,
Mölnlycke och SCA Hygien.

Lena började tidigt att jobba med alla typer av HR frågor och var med och byggde HR från grunden inom Mölnlyckekoncernen. Hon har suttit med i ett flertal ledningsgrupper, både svenska och internationella. Som en röd tråd i Lenas karriär går utveckling av chef- och ledarutvecklingsprogram. Hon har också kontinuerligt arbetat med Employer Branding och rekryterat och utvecklat unga talanger. Lena har också drivit verksamhetsutveckling genom Action Learning Program.

AFFÄRSNÄRA SOCIONOM MED PÅBYGGNAD I ARBETS OCH ORGANISATIONS PSYKOLOGI, ICF DIPLOMERAD ORGANISATIONS COACH (ACC)

Lena har hela tiden arbetat nära affären och en av styrkorna är att hon kan koppla ihop HR behov
med affärsstrategierna och ser vad som behöver göras. Lena har en socionomexamen med

påbyggnad inom arbets- och organisationspsykologi. Hon har utbildning och diplom i Psykosyntes.
Lena är också certifierad ICF coach.

SER MÖJLGHETER OCH BYGGER RELATIONER

Som person är Lena nyfiken, innovativ och tänker nytt. Hon har fokus på möjligheter och inte problem. Lena tror på det goda i andra människor och att vi alla kan utvecklas till vår fulla potential.
Lena är en nätverkare och har lätt för att initiera och bygga relationer.

Carina Melander

Carina har gedigen erfarenhet av HR roller i internationella ledningsteam. Hon har över 25 års erfarenhet av operationellt och strategiskt HR arbete. I sin roll som HR ansvarig har hon arbetat med utveckling av organisationer och dess ledare. Hon har drivit ett flertal stora internationella projekt i mångkulturella team. Vid omorganisationer och företagsfusioner har Carina ansvarat för förändringsprocesser och kulturfrågor. Hon har också drivit Action Learning Program för verksamhetsutveckling.

HR STRATEG OCH ICF-DIPLOMERAD ORGANISATIONSCOACH

Carina är en utpräglad HR Business Partner med stor affärsförståelse. Hon är socionom med HR inriktning och certiferad ICF coach. Carina bor sedan många år i Tyskland  och arbetar obehindrat både på engelska och tyska.

EMPATISK LYSSNARE SOM SER HELHETEN

Som person är Carina tydlig i sin kommunikation och har lätt för att få andra med sig. Hon ser hel-
heten och får snabbt en överblick av vad som behöver göras. Carina är en empatisk lyssnare

med hög integritet.