Vi hjälper människor och organisationer att utvecklas.

_90A3842 

Personligt ledarstöd

Vi hjälper dig som chef och ledare att fokusera på de viktigaste frågorna i ditt ledarskap, att finna en effektiv
och personlig ledarstil och de bästa lösningarna för dig.

Vi skapar möjlighet att gå från tanke till handling,
att få dig att se dig själv och din verklighet ur nya vinklar
och tydliggöra vad du behöver åstadkomma.

”100 dagars“ – program

Som alla vet är de första 100 dagarna de viktigaste för
dig som ny chef och ledare. Det är då du ser vad som behöver göras och kan engagera dina nya medarbetare. Med detta program får du stöd genom de
svåraste passagerna i ledarskapet för att skapa en motiverad
och resultatfokuserad organisation.

Exempel på områden som ingår;

 • Vad måste göras i affären
 • Hur jobbar du med din ledningsgrupp
 • Hur sätter du tydliga mål och följer upp
 • Hur får du med dig personalen och de fackliga representanterna
 • Hur undviker du onödiga konflikter och skapar
  ett positivt arbetsklimat

HR stöd

Vi erbjuder konsultativt HR stöd. Med vår långa
erfarenhet av HR på olika nivåer hjälper vi din personal-
funktion med alla typer av frågor.

Områden det kan röra sig om;

 • Personalstrategi
 • Organisations- och strukturfrågor
 • Chefs- och ledaransvar
 • HR processer
 • Medarbetarundersökningar
 • Konflikthantering och svåra samtal
 • Kompetensutvecklingsfrågor
 • Arbetsmiljöfrågor och stress

Karriärutveckling

Idag söker företag och organisationer efter medarbetare som är motiverade, kompetenta och flexibla. Men fram-
tidens arbetskraft ställer också krav på utveckling och variation. Vi arbetar med ett så kallat ”Self Directed Development” koncept där medarbetare träffas i grupp och gör en självinventering som leder till förståelse för ”vad kan jag, vad vill jag, och hur kommer jag dit”.

Efter genomgånget program har du medarbetare som
vet vad de vill, förstår vad de kan och tar ansvar för sin egen utveckling.

Coaching

Behöver du hjälp med att fokusera på de viktigaste frågorna i din karriär och ditt liv?

Vi erbjuder en metod för att utforska, prioritera och finna
de bästa lösningarna. Vår uppgift som coach är att ge
dig möjlighet att gå från tanke till handling. Få dig att se dig själv och din verklighet ur nya vinklar samt tydlig-
göra vad det är du vill åstadkomma.

Outplacement

Det övergripande målet för individuell outplacement är
att inom en rimlig tid hitta en ny sysselsättning.
Vårt program bygger på en kombination av professionell handledning och egna initiativ.
Programmet kommer att stödja deltagaren så att denna kan identifiera sina framgångsfaktorer, personligen marknadsföra sin yrkeskompetens samt aktivera nätverk och kontakter.

Arbetet är handlingsinriktat och bygger på fyra faser,
som anpassas efter deltagarens situation och behov,
– Nuläge – Planering – Aktivitet – Uppföljning.